Organizacioni odbor

Predsednik/ President
Aleksandra Pavlović Marković

Generalni sekretar/Secretary General
Milica Stojković Lalošević

Članovi/ Members:
Tomica Milosavljević
Dino Tarabar
Nenad Perišić
Nataša Zdravković
Olgica Latinović Bošnjak
Miloš Štulić

 

Naučni odbor

Predsednik/ President
Srđan Đuranović

Članovi/ Members:
Miodrag Krstić
Dragan Popović
Petar Svorcan
Milutin Bulajić
Ivan Jovanović
Predrag Dugalić
Tamara Milovanović
Aleksandra Sokić Milutinović
Dragana Mijač
Nikola Panić