UGS Berograd2

Registracija učesnika

Registracija za “V Kongres gastroenterologa Srbije sa međunarodnim učešćem”

Kotizacija obuhvata:

Cena kotizacije
(PDV 20% je uključen u cenu)
Registracija i uplata kotizacije do 15.09.2023.
Lekari specijalisti €200
Aktivni članovi UGS-a €100
Klinički lekari I lekari na specijalizaciji €65

NAČIN REGISTRACIJE I PLAĆANJA:

Prilikom registracije možete izabrati opciju “Lična uplata ili “Sponzorisano učešće”. Ukoliko kotizaciju uplaćujete lično, predračun za plaćanje
kotizacije učesnici će dobiti pre konferencije, elektronskom poštom, na adresu koja je uneta u prijavu.
Plaćanje iz Srbije je vrši u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Plaćanje iz inostranstva se vrši u EUR na devizni račun organizatora uz bankarske troškove za plaćanje ka inostranstvu.
Postoji mogućnost uplate kotizacije kreditnom karticom uz bankarsku proviziju u iznosu od 2,5%.
Sva dodatna pitanja u vezi registracije i uplate kotizacija možete poslati na mejl:  ivana@fogg.rs

GRUPNA REGISTRACIJA:

Ukoliko želite da registrujete više od 5 učesnika, ljubazno molimo da nas kontaktirate putem mejla:  ivana@fogg.rs

Sponzori